Vælg bæredygtigt – guide til bæredygtigt materialevalg

Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et branchesamarbejde bestående af Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith Innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer.

Branchesamarbejdet har titlen ”Vælg bæredygtigt”, og der er udarbejdet materiale til de udførende håndværkere og kunderådgivere i byggecentrene, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder. Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres.

– Det primære sigte fra vores side er at sætte vores medarbejdere i stand til at vejlede særligt de små og mellemstore håndværksvirksomheder i at vælge og bygge bæredygtigt. Det er ikke meningen, at vi skal sige det ene valg er bedre end det andet men derimod hæve et generelt vidensniveau hos både kunderådgivere og kunder, så bæredygtighed ikke bliver valgt fra baseret på fordomme eller manglende viden,

siger Palle Thomsen, adm. direktør Danske Byggecentre.

Få et hurtigt overblik på hjemmeside og app

Materialet er tilgængeligt hos byggecentrene og online på www.vælgbæredygtigt.dk, men er man mere til apps, kan man downloade den ved at søge efter ”vælgbæredygtigt” gennem IOS eller Android.

Materialet er opdelt i fem principper for valg af bæredygtige byggematerialer og fem materialegrupper, så du hurtigt kan orientere dig. Bæredygtighed vil altid være en helhedsbetragtning. App’en skal derfor ikke ses som en tjekliste men som en guide, der kan hjælpe med at finde det mest bæredygtige produkt i en given situation. På den måde er det hurtigt for håndværkeren at skabe et overblik, og det kan fungere som opslagsværktøj, når man står på pladsen.

- En af de helt store udfordringer inden for bæredygtighed i byggeriet er viden. Det kan være svært at gennemskue, hvad det vil sige at bygge eller renovere bæredygtigt. Danske Byggecentre vil gerne hjælpe med at få bæredygtighed ned i øjenhøjde for alle i branchen. ”Vælg bæredygtigt” højner vidensniveauet både i vore byggecentre og ude hos de udførende håndværkere, så det i sidste ende bliver nemmere at træffe det rigtige valg på et oplyst grundlag,

udtaler Palle Thomsen.