Formand Carl Bladt Hansen byder velkommen til årets netværksmøde og fortæller om, hvad Danske Byggecentre har gjort siden vi mødtes sidst.

Danske Byggecentre præsenterede Vælg bæredygtigt under Folkemødet

Danske Byggecentre deltog i Folkemødet 2019, ligesom vi har gjort de foregående 4 år. Vi har valgt at gøre deltagelsen under Folkemødet til en tilbagevendende begivenhed, fordi Folkemødet er et unikt sted at netværke. Det samler både erhvervslivet, interesseorganisationer og politikere til 4 dage med faglige debatter og samvær under mere uformelle rammer end normalt.

Som altid lagde vi meget vægt på netværk under Folkemødet. Fokus var at styrke relationen til eksisterende samarbejdspartnere, og skabe nye relationer. Under dette års Folkemøde havde vi rig lejlighed til at præsentere BygDok for vores samarbejdspartnere før lanceringen den 1. september.

Bæredygtighed, hvad gør du selv?

Udover at have fokus på at pleje og skabe nye relationer, så var Danske Byggecentre arrangør sammen med Dansk Byggeri på frokost- og netværksmødet: ”Bæredygtighed, hvad gør du selv?”.

Ved det foregående års netværksmøde, som vi også var arrangør af, blev alle deltagende enige om ”lad os mødes igen til næste år og fortælle, hvad vi selv har gjort i vores virksomheder”. Derfor blev det oplægget til dette års netværksmøde. Hos Danske Byggecentre kunne vi fortælle om Vælg bæredygtigt projektet, hvor der er udarbejdet materiale til både kunderådgiverne hos de danske byggecentre og til de udførende håndværkere. Materialet tilbyder et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende.

Derudover kunne vi fortælle om vores tanker med BygDok, som samler bæredygtighedsdokumentationen ét sted. BygDok er et statement for hele branchen. Grøn tænkning og bæredygtighed vil påvirke vores verden og være et essentielt salgsparameter i årtier fremover. Derfor er BygDok også tænkt som mere end et godt overblik og en service for byggeriets interessenter og kunder. Det er en branding af hele branchen som frontløber for en miljøbevidst udvikling for bygge¬riet i Danmark.

Ingelise Alsø præsenterer Vælg bæredygtigt overfor de nysgerrige tilhørere

Vælg bæredygtigt præsenteret for hele branchen

Foruden netværksmødet, hvor vi fortalte om Vælg bæredygtigt havde vi også, i samarbejde med Dansk Byggeri, et særskilt arrangement om Vælg bæredygtigt. Her samlede vi branchens parter, og nysgerrige tilhørere, og præsenterede Vælg bæredygtigt.

Vi fik en pæn modtagelse af materialet, og folk var generelt meget tilfredse med, at målgruppen var de udførende håndværkere. De seneste år, har der været meget snak om bæredygtighed i hele branchen, men fokus har i høj grad været længere oppe i værdikæden, fremfor hos de udførende, som faktisk er dem der bygger.