DB12 bliver til DB20

I 2020 vil Danske Byggecentre præsentere en opdateret version af henholdsvis DB12 – Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af produkter og byggematerialer og TRÆKON 2017 - Salgs- og leveringsbetingelser for medlemmer af Dansk Træforening.

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke løfte sløret for hvordan den færdigarbejdede DB20 vil se ud, men vi kan præsentere enkelte tilføjelser.

I DB12 lyder punkt 4.3 ”Sælger er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter Købers tilbudsaccept som følge af ekstraordinære prisstigninger, jf. § 35 i ”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed” (herefter AB 18).”

I DB20, vil punkt 4.3 fremover lyde ”Sælger er berettiget til uden varsel at foretage prisændringer efter Købers tilbudsaccept som følge a statslige indgreb, som påvirker prisen”

Tidligere har punkt 13.3 lydt: ”Hvis Køber hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af Sælger for de meromkostninger, der er påført Køber ved anskaffelse af tilsvarende vare fra anden side.”

I DB20 tilføjes følgende specificering til punkt 13.3: ”Erstatningen kan dog ikke overstige 10 % af fakturaværdien af den mangelfulde leverance i tilfælde af, at Køber hæver aftalen”

TRÆKON 2017 bliver til TRÆKON 2020

I skrivende stund arbejder Dansk Træforening med at færdiggøre TRÆKON 2020, hvorfor det endnu ikke er muligt at løfte sløret for dele af TRÆKON 2020.

Danske Byggecentre vil selvfølgelig informere sine medlemmer og interessenter, så snart DB20 og TRÆKON 2020 er færdigarbejdet og offentligt tilgængeligt.