Bæredygtighed og klima satte sit tydelige præg på 2019

2019 blev i høj grad formet af klimadebatten og det øgede fokus på at mindske CO2-udledningen. Folketingsvalgets store tema blev netop også klimaet og politiske eksperter var ikke sene til at udråbe valget som det første ”klimavalg” nogensinde. Hos Danske Byggecentre, har klimadebatten fyldt længe, hvilket vores arbejde i årets løb bevidner.

Vælg bæredygtigt

Undersøgelser viser, at der fortsat er en udbredt mangel på generel viden om bæredygtigt byggeri hos særligt små- og mellemstore håndværksvirksomheder. Derfor har et Branchesamarbejde bestående af Danske Byggecentre, Dansk Byggeri og Smith innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond arbejdet for at udbrede kendskabet til bæredygtighed og bæredygtige materialer.

Branchesamarbejdet har titlen ”Vælg bæredygtigt”, og der er udarbejdet materiale til de udførende håndværkere og kunderådgiverne i de danske byggecentrene, der hver dag rådgiver både professionelle og private kunder. Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres.

Målet med branchesamarbejdet er at tilbyde et konkret svar på den manglende viden om bæredygtighed, som opleves blandt byggebranchens udførende. Hensigten er ikke at sige, at det ene valg er bedre end det andet, når vi taler bæredygtighed eller ikke-bæredygtighed, men derimod at hæve et generelt vidensniveau, så det bliver nemmere at træffe det rette valg på et mere helhedsorienteret grundlag, så bæredygtighed ikke vælges fra baseret på fordomme eller manglende viden.

Bygdok

Bæredygtighed er et varmt emne i byggebranchen og har været det de seneste år. Det er bestemt noget, vi mærker til ude hos de danske byggecentre, hvor vi oplever en større og større efterspørgsel efter miljøcertificeringer og dokumentation for byggevarers bæredygtighed. De fleste byggevareproducenter har godt styr på deres dokumentation, men til tider kan det være meget tidskrævende at finde den dokumentation, som vores kunder efterspørger.

Derfor lancerede Danske Byggecentre bygdok.dk, hvor rådgivende, udførende og bygherrer kan finde dokumentation om bæredygtige produkter til byggeriet. Udover dokumentation for bæredygtighed åbnes der for adgang til lovpligtig dokumentation som sikkerhedsblade, CE-mærkning og monteringsvejledninger.

BoligJobordningen

Hos Danske Byggecentre ventede vi spændt på afslutningen af finanslovsforhandlingerne, og vi glæder os over bevarelsen af BoligJobordningen. Regeringens støttepartier var udtalte i deres ønske om at afskaffe den, men det lykkedes Socialdemokratiet at stå fast for ordningen, der øger værdien af den danske boligmasse og driver den grønne omstilling.

BoligJobordningen er nemlig en bragende succes. Tal fra skatteministeriet viser, at knap 465.000 personer benyttede sig af BoligJobordningen i 2018 og at det samlede fradrag lød på kr. 2,9 mia. heraf gik ikke mindre end 75,1 % til energibesparelser i hjemmet samt andre grønne håndværksydelser.

Svind

2019 blev også året hvor vi nedsatte en svind-taskforce. Vores medlemmer taber hvert år værdier for et 3 cifferet million beløb, og vi arbejder hårdt for at nedbringe tallet. Taskforcen er stadig i den indledende fase, hvorfor vi endnu ikke kan løfte sløret for de tiltag vi har under udarbejdelse. Vi vil i løbet af næste år præsentere forskellige tiltag der kan nedbringe svind hos vores medlemmer.

Rekrutteringskampagnen

Hos Danske Byggecentre arbejder vi med at ændre de unges opfattelse af vores interessante branche, som dog må siges at have et lidt støvet image. I den forbindelse har vi igangsat en rekrutteringskampagne, der skal ændre fortællingen og sætte fokus på den spændende hverdag vores medlemmer har.

Derfor sætter vi spotlight på den spændende og vekslende hverdag vores medlemmer har ude i byggecentrene. Det gør vi blandt andet ved at besøge handelsskolerne rundt om i landet. Dertil har vi udviklet et branchespil, der kan supplere undervisningen i skolerne. Spillet giver de unge indsigt i hverdagen i et byggecenter og det viser, at branchen ikke er så støvet som vores image.

Dette bakkes op af annonceringer på sociale medier, hvor vi følger nogle af eleverne i byggecentrene og hører dem fortælle om deres hverdag og det ansvar de møder på deres arbejdsplads.

God læselyst.

Carl Bladt Hansen

Formand

 

Palle Thomsen

CEO