Danske Byggecentres fokus på at bevare og forsvare BoligJobordningen

I løbet af året har vi hos Danske Byggecentre haft stort fokus på at bevare og forsvare BoligJobordningen. Derfor glæder vi os over at regeringen bevarede ordningen, der øger værdien af den danske boligmasse og driver den grønne omstilling.

Regeringen har sat et ambitiøst mål om at reducere CO2-udledningen med 70%. Hvis det mål skal realiseres, er det vigtig at politikerne kigger mod byggebranchen og det enorme potentiale der gemmer sig, og her er BoligJobordningen svær at komme uden om. Det er ingen hemmelighed, at BoligJobordningen er en kæmpe drivkraft for den grønne omstilling, og skatteministeriets tal viser da også, at 75,1% af fradraget gik til grønne håndværksydelser.

En afskaffelse af BoligJobordningen vil være katastrofal for branchen og vil bremse den grønne omstilling

Politikerne har med de evindelige ændringer i BoligJobordningen og deres destruktive stop and go tiltag, været med til at skabe ustabilitet i hele byggebranchen. Det giver ingen mening. Forbrugerne har hamstret hver gang der har været udsigt til en ændring, eller stop i ordningen, hvilket har givet en masse arbejde til håndværksvirksomhederne op til en ændring, for at de blot kunne gå en sløj tid i møde i perioden efter.

Politikerne bliver nødt til at stoppe med at se BoligJobordningen som et reguleringshåndtag for byggekonjunkturen, og i stedet se det som det strukturelle værktøj det i virkeligheden er. Ordningen hjælper med at skabe vækst i udkantsområderne, det skaber gunstige uddannelsesmuligheder for lærlinge, det modvirker sort arbejde og skaber ekstra aktivitet i samfundsøkonomien.

I den ideelle verden

Vi ser mange gode følgevirkninger/konsekvenser ved boligjobordningen, derfor har vi foreslået at regeringen øger bidraget til ordningen og giver borgeren mulighed for at slå fradraget for serviceydelser sammen med håndværksydelserne. En forøgelse af fradraget vil ikke kun nedbringe sort arbejde, det vil også styrke grønne tiltag i de danske boliger.

Som det er i dag, kan man få fradrag på op til kr. 6.100 for serviceydelser og kr. 12.200 for håndværksydelser, primært med et grønt sigte. Man kan kun få fradrag for arbejdslønnen og altså ikke materialerne. Vi ser gerne, at man i første omgang gjorde det muligt at sammenlægge beløbene, så man giver danskerne mulighed for at få et fradrag på kr. 18.300 for håndværksydelser, og dermed muligheden for at foretage større og mere vidtrækkende renoveringer af hjemmet.

Selvom regeringen har valgt at bevare Boligjobordningen, vil vi fortsat holde et vågnet øje med udviklingen og forsøge at forme ordningen, i den retning vi ser bedst.