ØTD Fonden – din genvej til videreuddannelse

Uddannelse er ikke kun et spørgsmål om større branchekend- og kundskab – det handler også om at opnå større glæde i det daglige arbejde – og begge dele kan ØTD Fonden hjælpe med.

Fonden ønsker ved økonomisk støtte at bidrage til øget uddannelse og videreuddannelse af medarbejdere og ledere i Danske Byggecentres medlemsforretninger i Østdanmark og dermed at sikre branchen fagligt velfunderede og glade medarbejdere – både nu og i fremtiden.

Hvem kan søge?

Fonden yder økonomisk støtte til uddannelse af medarbejdere og ledere i Danske Byggecentres medlemsforretninger i Østdanmark. Der gives ligeledes støtte til personer, der har arbejdet i Danske Byggecentres medlemsforretninger som chefer eller overordnede funktionærer eller sådanne personers enker eller uforsørgende børn.

Disse har allerede fået støtte

FUT på skoleskemaet: Fra frø til hylde

Et samarbejde mellem FUT og branchens fagskoler, Odder og Mommark, hvor formålet er at give eleverne en forståelse for varernes færd fra produktionen til de lander på hylden i butikken. Det gøres bl.a. via besøg hos udvalgte leverandører, skovbrug og fabrikker. Desuden giver turen eleverne en enestående mulighed for at opbygge et netværk inden for branchen.

FUT Fagprøvepris

ØTD Fonden har gennem årerne støttet FUT Fagprøveprisen, som gives til de bedste fagprøver fra hhv. byggemarkeds- og trælastlinierne.

Formålet med FUT Fagprøveprisen er at inspirere og animere branchens elever til at yde en ekstra indsats med udarbejdelsen af deres fagprøveopgave for derigennem at øge de kvalifikationer, som eleven får under udarbejdelsen af fagprøveopgaven - til glæde for både elev og branche.

Brancheprojekter

Brancheprojektet www.byggemarkedscase.dk var rettet mod undervisningen i handelsskolerne for ved interaktiv undervisning at inddrage fagene dansk, erhvervsøkonomi, salg og service samt erhvervsret.

Mens brancheprojektet www.vejentiljobbet.dk med den interaktive undervisning havde fokus på hele ansøgningsprocessen – fra ansøgning skal skrives til man er til ansættelsessamtale ude i byggecentret.

Sådan søger du

Der er ingen formkrav til ansøgningen, men du bedes beskrive uddannelsen eller projektet, du søger støtte til. Nogle af de spørgsmål, som ØTD Fonden gerne vil have svar på er: Hvorfor skal netop du have støtte? Hvad går uddannelsen eller projektet ud på? Hvad forventer du at få ud af forløbet?

Af praktiske oplysninger skal vi vide, hvor meget du ønsker i støtte samt dit personnummer eller CVR-nr., da alle udbetalte legater oplyses til skattevæsenet.

ØTD Fonden overholder naturligvis persondataloven, og du kan finde fondens politik for dette område på deres hjemmeside.

Send din ansøgning til os – og måske en af branchens andre fonde?

På vores hjemmeside, www.otd-fonden.dk, kan du finde mange flere informationer om os, og hvor du skal sende din ansøgning hen.

På siden har du ligeledes mulighed for at se, hvilke andre fonde branchen har at byde på.

Fondsbestyrelsen

For at skabe bedre synergi med branchen overtog DBs bestyrelse bestyrelsesposterne i fonden i 2018. Bestyrelsen består således af:

  • Carl Bladt Hansen, Davidsens Tømmerhandel A/S, Formand
  • Tony Hansen, Bygma A/S, Næstformand
  • Carsten Ludvig, Johannes Fog A/S
  • Britta K. Stenholt, STARK A/S
  • Thorbjørn Sejer Jensen, XL-BYG amba
  • Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre, står for den daglige ledelse.

Genvejen til din videre udvikling

Du kan læse mere om ØTD Fondens arbejde og støttemulighederne på www.otd-fonden.dk.