DANSKE BYGGECENTRES REPRÆSENTATION I RÅD, NÆVN OG UDVALG

Branchepanel for byggeri under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Branchepanelet fungerer som sparringspartner for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen ved gennemførelse af nye regler og metoder i Danmark. Branchepanelet bistår styrelsen i indsatsen for at påvirke de fælleseuropæiske regler og påpeger behov for supplerende danske regler. Derudover drøftes generelle forhold om godkendelser, tilsyn og sikkerhedsledelse med styrelsen.

Ekspertgruppen under Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg, Danske Byggecentre

Ekspertgruppen fungerer som sparringspartner for Trafik, - Bygge- og Boligstyrelsen i forbindelse med markedsovervågning.

Arbejdsgruppe for genbrugte byggematerialer

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg Danske Byggecentre

Udarbejdelse af informationsmateriale om genbrugte byggematerialer.

Bygningskultur Danmark

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Bygningskultur Danmark arbejder politisk og fagligt for at kvalificere bevaring og udvikling af dansk bygningskultur og kulturarv.

Komité vedr. Reduktion af administrative byrder på byggeområder, Erhvervsstyrelsen

Formand

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Certificeringssystem for bæredygtig skovdrift.

Styregruppen for partnerskabet for byggemarkedsbranchen under Miljøministeriet

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg Danske Byggecentre

Partnerskabet udgav i 2018 vejledning samt webværktøj som hjælp til at overholde informationspligten om særligt problematiske stoffer i artikler i henhold til REACH artikel 33.