Status på dansk økonomi

Bruttonationalproduktet (BNP) steg med 0,3 pct. i tredje kvartal 2019, når der korrigeres for prisudvikling og sæsonudsving. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 444 fra 29. november 2019 – holdes kvartalsvæksten oppe af vækst i eksportsektoren og stigning i privatforbruget. Den samlede eksport steg med 1,2 pct. i tredje kvartal grundet fremgang i eksporten af både varer og tjenester. Sammenligner man årets tre første kvartaler, er dansk BNP vokset med 2,2 pct. i forhold til samme periode sidste år. Sammenligner man med udlandet i samme periode, er den danske vækst på niveau med USAs på 2,3 pct., og noget over EU's på 1,5 pct.

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKN1 december 2019 (2010 kædede priser, sæsonkorrigeret). Indeks 1. kvt. 2015 = 100.

I seneste vismandsrapport ”DANSK ØKONOMI, EFTERÅR 2019” forventes det at dansk økonomi vokser med 2 pct. i år. Den globale økonomi vil i 2020 opleve en tiltagende usikkerhed, dette skyldes især den geopolitiske usikkerhed forbundet med Iran, Brexit samt handelskonflikter. Den tiltagende usikkerhed vil smitte af på væksten, som vil være lavere. I 2020 ventes den høje usikkerhed og lavere vækst på de danske eksportmarkeder at sætte sit præg på dansk økonomi. Trods dette forventes det at BNP vokser med ca. 1 ¼ pct.

Også beskæftigelsen er fortsat stigende. Fra andet til tredje kvartal 2019 steg beskæftigelsen med 0,3 pct. Der er således 3.003.149 beskæftigede i Danmark (sæsonkorrigeret).

Kilde: Egen tilvirkning på tal fra Danmarks Statistik NKHB december 2019 (sæsonkorrigeret).

Status i byggeriet

I tredje kvartal 2019 var der 178.200 personer i beskæftigelse i bygge- og anlægsbranchen, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Det er en stigning på 656 personer i forhold til andet kvartal 2019. Hos Dansk Byggeri forventer man dog, at beskæftigelsen har toppet og at beskæftigelsen falder med ca. 1000 personer i 2020.

”Holder prognosen stik, vil jeg betegne det som en forholdsvis flad aktivitetskurve og et udramatisk fald i beskæftigelsen næste år. Så det vil være en blød landing, der er til at leve med. Men udfordringen er, at byggeriet ikke har tradition for bløde landinger, og at vi på det seneste har fået meldinger om faldende ordreindgang og fyringsrunder andre steder i byggeriet som for eksempel hos arkitekter, rådgivere og ingeniører. Derfor er der risiko for, at vi bliver nødt til at justere vores prognose yderligere ned inden for det næste år”,

siger adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen.

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik BYG1 (Sæsonkorrigeret) december 2019.

På trods af de seneste års stigning i beskæftigelsen, så har branchen stadig problemer med, at finde den kvalificerede arbejdskraft de har brug for. Ifølge Danmarks Statistik havde 24 pct. af virksomhederne i november måned mangel på arbejdskraft som en produktionsbegrænsning.

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik KBYG33 september 2019.

Status i ejendomsbranchen

De seneste syv måneder er prisen på enfamiliehuse steget mere end ejerlejligheder, når man måler prisudviklingen i forhold til samme måned året før. De seneste tal fra Danmarks Statistik for september måned 2019 viser, at prisen på enfamiliehuse steg med 2,2 pct. i forhold til juni sidste år. For ejerlejligheder er tallet 1,3 pct.

Ændring i forhold til samme måned året før (ejendomsprisindeks)
2019M03 2019M04 2019M05 2019M06 2019M07 2019M08 2019M09
Enfamiliehuse 2 pct. 2,1 pct. 2,5 pct. 2,7 pct. 3,7 pct.7 2,6 pct. 2,2 pct.
Ejerlejligheder, i alt -1,6 pct. -0,4 pct. -0,2 pct. 1,3 pct.% -0,3 pct. -0,7 pct. 1,3 pct.%

Kilde: Danmarks Statistik EJ14 december 2019.

Ovenstående tabel viser også, at der har været et fald i prisen på ejerlejligheder i marts, april, maj, juli og august i år, i forhold til samme periode sidste år, mens priserne i juni og september er højere end de var et år forinden.

Kilde: Egen tilvirkning af tal fra Danmarks Statistik EJ12 december 2019.

Ovenstående kurve viser det samlede antal ejendomshandler i Danmark fordelt på enfamiliehuse og ejerlejligheder. Hvis man dykker ned i det kvartalsvise gennemsnitlige antal handler indtil videre i 2019, er det på 12.928 for enfamiliehuse og 4.621 for ejerlejligheder. Til sammenligning er disse tal på 12.452 og 4.726 for 2018. Ifølge Nyt fra Danmarks Statistik, 29. november 2019 - Nr. 445, er der i årets første tre kvartaler solgt 13.865 ejerlejligheder, hvilket er 2,2 pct. færre end i samme periode sidste år - korrigeret for sæsonudsving. Antallet af solgte ejerlejligheder ligger dog stadig i den høje ende, og man skal helt tilbage til 2014 for at finde et handelsniveau, der er lavere end det aktuelle.

Byggecentrenes omsætning

Efter et lille fald i omsætningen i K2 i forhold til 2018, vender udviklingen nu igen med en vækst på 1,9 pct. i K3 2019 i forhold K3 2019. Samlet for året til dato (K1-K3) har der været en vækst på 3,2 pct. i forhold til 2018.

Væksten i branchens omsætning var på totalt 4,9 pct. fra 2017 til 2018, hvilket er lidt lavere end væksten fra 2016 til 2017, hvor den var på 6,1 pct. Med en samlet vækst for året til dato på + 3,2 pct., er der således tale om et lille fald i væksten i forhold til de seneste år.

Den samlede omsætning i branchen var på 26,1 mia. kr. i 2018 imod 24,9 mia. kr. i 2017, og altså en vækst med 1,2 mia. kr. Fra 2016 til 2017 var væksten på 1,4 mia. kr.

I K1-K3 2019 har der været en omsætning på 20,2 mia. kr., hvilket er 627 mio. kr. mere end i K1-K3 2018.

Aktuelle tal for omsætningen blandt de største medlemmer er indsamlet af IFO – Instituttet for Opinionsanalyse A/S på vegne af Danske Byggecentre. Tallene indsamles fire gange årligt. Den indsamlede statistik udgør cirka 78 pct. af det samlede marked.