DANSKE BYGGECENTRES REPRÆSENTATION I RÅD, NÆVN OG UDVALG

Arbejdsgruppe bag Indførelsen af en Byggevaredeklaration i Danmark (Materialepas)

Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Et bredt funderet tiltag om at realisere en dansk byggevaredeklaration (materialepas) i regi af innovationsprojektet SUSTAINABLE BUILD.

Circle House Lab

Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Circle House Lab sætter fokus på, hvordan cirkulært byggeri skal implementeres i nye Europæiske Standarder. Projektet køres af Dansk Standard, Responsible Assets og GXN. Circle House Lab vil løbe over de kommende to år og vil igennem konkrete cases, virksomhedsbesøg, workshops mm. behandle temaer som bygningspas, selektiv nedrivning, design for adskillelse og take-back.

Connect & Construct

Europæisk Digitalt Byggeri

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Sammenslutning af europæiske interessenter fra byggeriet. Der diskuteres udviklingen af digitaliseringen i byggeriet i Europa.

Dansk Kildemærkningsforum

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg, Danske Byggecentre

Dansk Kildemærkningsforum arbejder mod en fælles erklæring om varesikringsteknologi og kildemærkning hos de danske byggecentre.

Det Rådgivende udvalg for Videncenter for Energibesparelser i bygninger

Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Videncentret formidler viden, bidrager til kompetenceudvikling og udvikler værktøjer i høj kvalitet, herunder standardiserede energiløsninger, der anvendes bredt, bl.a. af medlemmerne af Danske Byggecentre.

ETTF (European Timber Trade Federation)

Bestyrelsesmedlem Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Regionsdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsen A/S

ETTF fremmer interessen for tømmerhandelen i hele Europa og repræsentere vigtige nationale forbund for importører, forhandlere og distributører.

Kend din Byggevare, arbejdsgruppe under Ekspertgruppen

Sektorchef Ingelise Alsø, Danske Byggecentre

Danske Byggecentre har via deltagelse i arbejdsgruppen medvirket til udformningen og formidlingen af informationsmaterialer vedr. CE-mærkning målrettet vore medlemmer og leverandører.

International Softwood Cenference

Regionsdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsen A/S

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

International konference, med fokus på det økonomiske perspektiv, for importører og producenter af nåletræ.

Kontaktudvalg for Skoven i Skolen

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Arbejder for, at alle børn får lov til at blive undervist ude i skov, natur og kultur i løbet af deres skoletid.

Kontraktudvalget vedr. Nordiske Kontrakter

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Dansk repræsentant vedrørende udarbejdelse og forhandling af Dankon.

Nordisk Database Samarbejde

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Dansk, Norsk og Svensk samarbejde om databasestandardisering og kommunikation af dokumentation i byggeriet.

Organisationsudvalget for Brancheaftale om Taglægter

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Fælles frivillig aftale om krav til anvendelse af taglægter.

Organisationsudvalget for Brancheaftale om Træplader til Tage

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg, Danske Byggecentre

Brancheaftalen forpligter alle i byggeriet til at anvende ”halve tagplader” til tagunderlag og undertage. Aftalen skal forbedre sikkerheden og arbejdsmiljøet i byggeriet og er bindende for byggeriets parter fra 1. marts 2011.

Styregruppen for www.eutr.dk

Konsulent Asser Tønnesen-Højbjerg, Danske Byggecentre

Oplysning om EU’s tømmerlov.

Stående Byggepanel

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Samarbejde om vidensdeling mellem en kreds af byggeriets parter, der ønsker at forebygge og afhjælpe centrale problemer og øge byggeriets troværdighed.

Træ.dk

Bestyrelsesmedlem

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Trae.dk formål er at formidle veldokumenteret viden om træ for at fremme brugen af dette miljøvenlige råstof og for at fremme træbranchens produktudvikling og afsætning.

UFEMAT (European Association of National Builder’s Merchants Associations)

Bestyrelsesmedlemmer

Regionsdirektør Carl Bladt Hansen, Davidsen A/S

Adm. direktør Palle Thomsen, Danske Byggecentre

Organisation for nationale sammenslutninger af byggematerialeforhandlere.

Klik her for at se flere råd, nævn og udvalg hvor Danske Byggecentre er repræsenteret.